Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Η Ακολουθία του Νυμφίου στην Αγία Τριάδα

Πλήθος πιστών προσήλθε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος  στό Σγουροκεφάλι την Κυριακή των Βαίων το βράδυ, όπου παρακολούθησε την πρώτη Ακολουθία του Νυμφίου, η οποία τελέστηκε σε κλίμα κατάνυξης. 

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καί τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, σῶσον ἡμᾶς.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: