Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Μέγα ΣάββατοΑνάστα, Θεός, κρνον τν γν, τι σ κατακληρονομήσεις ν πσι τος θνεσι.
Θες στη ν συναγωγ Θεν, ν μέσ δ θεος διακρινε.


νάστα, Θεός, κρνον τν γν, τι σ κατακληρονομήσεις ν πσι τος θνεσι.
ως πότε κρίνετε δικίαν, κα πρόσωπα μαρτωλν λαμβάνετε;

νάστα, Θεός, κρνον τν γήν, τι σ κατακληρονομήσεις ν πσι τος θνεσι.
Κρίνατε ρφαν κα πτωχ, ταπεινν κα πένητα δικαιώσατε.

νάστα, Θεός, κρνον τν γν, τι σ κατακληρονομήσεις ν πσι τος θνεσι.
ξέλεσθε πένητα κα πτωχόν, κ χειρς μαρτωλο ύσασθε ατόν.

νάστα, Θεός, κρνον τν γν, τι σ κατακληρονομήσεις ν πσι τος θνεσι.
Ο
κ γνωσαν, οδ συνκαν, ν σκότει διαπορεύονται, σαλευθήτωσαν πάντα τ θεμέλια τς γς.

νάστα, Θεός, κρνον τν γν, τι σ κατακληρονομήσεις ν πσι τος θνεσι.
γ επα· Θεοί στε, κα υο ψίστου πάντες· μες δ ς νθρωποι ποθνσκετε, κα ς ες τν ρχόντων πίπτετε.


νάστα, Θεός, κρνον τν γν, τι σ κατακληρονομήσεις ν πσι τος θνεσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: