Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Μεγάλη Πέμπτη στην Ενορία μαςΣήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.
Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.
Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.
Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.
Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.
Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.
Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.
Σήμερα Μ. Πέμπτη στην Ενορία μας τελέστηκε με μεγάλη κατάνυξη  και με την προσέλευση πλήθους κόσμου η ακολουθία των Αχράντων Παθών Του Κυρίου (όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής).
Ζήσαμε όλοι την κορύφωση του Θείου Δράματος της Σταύρωσης μέσα από τα  12 ευαγγέλια που περιγράφουν αναλυτικά τα γεγονότα από τη σύλληψη του Ιησού έως και την ταφή του.
Οι Ιερόπαιδες του Ιερού Βήματος με τον π. Γεώργιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: